Kỷ luật sếp Nhà nước để cấp dưới tham nhũng

Cập nhật lúc: 8/5/2014 7:28:40 AM
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước có thể bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thậm chí là cách chức nếu để cấp dưới tham nhũng.

 

Kỷ luật sếp Nhà nước để cấp dưới tham nhũng
Lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước có thể bị cách thức nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc sẽ xử lý kỷ luật.

 

Đây là một trong những quy định được đưa ra tại Nghị định 211/2013/NĐ-CP được ban hành mới đây nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

 

So với quy định trước đó: "Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị để xảy ra tham nhũng phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật" thì lần này hình thức xử lý kỷ luật đã cụ thể hơn.

 

Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo thậm chí là cách chức.

 

Nếu là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó...

 

Việc loại trừ trách nhiệm chỉ được áp dụng khi những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Thậm chí Nghị định 211 còn nêu rõ, Bộ trưởng, Thủ tưởng của cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu để xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu về chính trị, kinh tế, xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình cũng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý.

 
Nghị định 211 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2014.

 

Bích Diệp

Theo: www.dantri.com.vn