CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC LỢI
Địa chỉ: Số 6, Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.824.5171-043.994.0970
Email: khacdauphucloi@gmail.com
Website: www.phucloi.net

Tài khoản giao dịch:

1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VietComBank)
- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Lợi 
- Số tài khoản: 19027........
- Tại: Ngân hàng ....

2. Ngân hàng Đầu Tư (BIDV)
- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Lợi 
- Số tài khoản: 19027........
- Tại: Ngân hàng ....


Bạn có thể gửi trực tiếp bằng cách điền thông tin gửi cho chúng tôi theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn !
Họ tên(*)  
Địa chỉ
Điện thoại/Fax
Email(*)    
Tiêu đề
Yêu cầu
Mã bảo mật