Cập nhật lúc: 10/14/2014 8:18:38 AM

Hướng dẫn mua hàngQuy trình đặt hàng và thanh toán:

1. Khách hàng đặt hàng.

Thông tin đang chờ cập nhật....

2. Khách hàng thanh toán trước.

Thông tin thanh toán:
Tên tài khoản:  Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Lợi
Số tài khoản: 19027........
Tại: Ngân hàng .....

3. Phúc Lợi nhận tiền thông báo và chuyển hàng.

Thông tin đang chờ cập nhật....

4. Khách hàng nhận hàng.

Thông tin đang chờ cập nhật....